Hotel Łucja Kaplica pod wezwaniem św. Jacka Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów PSP NR3 i Świetlica Młodzieżowa Ruiny XIV wiecznego zamku

Zaproszenie na zebranie 15.09.2020

Zawiadomienie - ZEBRANIE WIEJSKIE
Zawiadamia się mieszkańców wsi Zakrzów, że w dniu 15.09.2020r. (wtorek) o godzinie 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Zakrzów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie.
 
Porządek zebrania:
- Powitanie uczestników zebrania.
- Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
-Stwierdzenie ważności zebrania.
- Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
- Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.
- Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
- Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
- Dyskusja.
- Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
- Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2021r.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zwołujący zebranie Sołtys Wsi Zakrzów Elżbieta Banert
Pogoda
25 maja
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,47 PLN
1 USD = 4,31 PLN