Hotel Łucja Kaplica pod wezwaniem św. Jacka Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów PSP NR3 i Świetlica Młodzieżowa Ruiny XIV wiecznego zamku

Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Nazwa wioski Zakrzów pochodzi od zwrotu „osada za krzem”. Na terenie Zakrzowa znajduje się sporo śladów po przedwojennych właścicielach. Zachował się między innymi niewielki pałacyk - siedziba rodu Madelungi, właścicieli okolicznych dóbr ziemskich. Obiekt jest położony w parku, pełnym rzadkich okazów drzew i krzewów. W dawnych czasach zachwycał swym pięknem i był dumą wioski.

„Zakrzowska Szpica” jest to wzniesienie z kamienia wapiennego należące do masywu Góra Świętej Anny, jego wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Podobno na „Szpicy” istniała również budowla z XI w., która była warownią słowiańską. Z warownią są związane liczne podania i legendy. Obok góry wiedzie trakt leśny, wiodący do Kamionka. Zakrzów leży na terenie podmokłym – znajdują się tam dwa duże stawy.

Pogoda
18 maja
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,66 PLN
1 CHF = 4,45 PLN
1 USD = 4,44 PLN