Hotel ŁucjaKaplica pod wezwaniem św. JackaOchotnicza Straż Pożarna ZakrzówPSP NR3 i Świetlica MłodzieżowaRuiny XIV wiecznego zamku

Zebranie wiejskie - wybór Sołtysa

We wtorek 20 stycznia 2015r. w Zakrzowie odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej wsi Zakrzów.

Zgodnie z obowiązującymi statutami sołectw i dzielnic gminy, nie później niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji Rady Miejskiej w nowej kadencji, zarządza się wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic na kadencję 2014-2018. 

W zebraniu wiejskim w Zakrzowie uczestniczyło 34 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zebrania została Maria Wacławczyk, pozostali członkowie komisji: Anna Bekisz i Danuta Lepiorz.

Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Wraz z Sołtysem Rada Sołecka liczy 8 osób. W tajnym głosowaniu członkami Rady Sołeckiej wsi Zakrzów zostali: Leokadia Przemus (33 głosy), Małgorzata Lepich (33 głosy), Urszula Nowak (33 głosy), Beata Bekiersz (33 głosy), Marta Tkocz (32 głosy), Maria Tomeczek (32 głosy) oraz Tomasz Lepich (32 głosy).

Sołtysem wsi jednogłośnie wybrano ponownie Panią Elżbietę Banert. Przewodniczącym Rady Sołeckiej została również Elżbieta Banert.

 

 

Pogoda
23 lutego
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN